arhitekturni biro
 
 
storitve /services

 
IZDELAVA VSEH VRST PROJEKTNE DOKUMETACIJE 
 
                       IDEJNA ZASNOVA                                               IDEJNI PROJEKT                      
 
   PROJEKT ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA           PROJEKT ZA IZVEDBO   
 
                PROJEKT IZVEDENIH DEL                               NAVODILA ZA OBRATOVANJE          
 
IZDELAVA VIZUALIZACIJ OBJEKTOV
 
                           EXTERIER                                                               INTERIER                           
 
 
IZDELAVA ELABORATOV
 
 
             ŠTUDIJA POŽARNEVARNOSTI                                     POŽARNE VARNOSTI              
 
             ELABORAT GRADBENE FIZIKE                            OCENA ZVOČNE IZOLACIJE          
 
 
GRAFIČNO OBLIKOVANJE
 
             CELOSTNE GRAFIČNE PODOBE                                              VIZITKE                        
 
                                   OGLASI                                                                 PLAKATI                         
Arhitektni biro Sibila / T 01 51 31 281 / M 041 667 810 / misko.sibila@arbis.si
 

Za vas izdelujemo načrte, projekte, PGD, PZI za vse vrste objektov in notranje opreme.

Keywords: ključne besede:

arhitektura, projekti, PGD, PZI, načrti, notranja oprema

Za vas izdelujemo načrte, projekte, PGD, PZI za vse vrste objektov in notranje opreme.

arhitektura, projekti, PGD, PZI, načrti, notranja oprema